Home Laatste nieuws Belangrijk nieuw rapport: Plastic & Health

Belangrijk nieuw rapport: Plastic & Health

Infographic on direct exposure to plastic. Copyright CIEL/Nonprofitdesign.com
Infographic over directe blootstelling aan plastic. Copyright CIEL/Nonprofitdesign.com

Amsterdam, 25 februari 2019– De gevolgen van plastic voor de gezondheid van mensen is nog altijd nauwelijks onderzocht. Het onderzoek concentreerde zich tot nu toe op bepaalde momenten in de levenscyclus van plastic. Wetenschappers en milieuorganisaties hebben nu de handen ineengeslagen om de relatie tussen plastic en gezondheid voor de hele levenscyclus van plastic in kaart te brengen. Het rapport Plastic & Health. The hidden costs of a plastic planet maakt inzichtelijk dat elke afzonderlijke fase ernstige risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt en dat die fasen ook niet los van elkaar kunnen worden gezien. De keten is als volgt in kaart gebracht:

  • ontginning en transport van fossiele grondstoffen
  • raffinage en productie
  • het verwerken van de grondstoffen tot pellets
  • consumentenproducten en verpakkingen
  • afvalverwerking
  • plastic in het milieu.

Tal van ziektes worden in verband gebracht met plastic. Het rapport maakt inzichtelijk hoe ernstig de optelsom is van gezondheidsrisico’s door de hele plastic-keten en ook wie het meeste risico lopen. De auteurs concluderen dat er sprake is van een wereldwijde gezondheidscrisis. Die moet op alle fronten worden bezworen. Tot de aanbevelingen horen:

  • het centraal stellen van de hele plastic-keten
  • absolute reductie in productie en gebruik van plastic
  • volledige transparantie van de gebruikte chemicaliën door de industrie
  • vermindering van blootstelling aan giftige stoffen, inclusief aanpassing van (internationale) regelgeving.

Het rapport kwam tot stand onder leiding van het Center for International Environmental Law (CIEL). Lees hier de samenvatting.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “De vraag hoe schadelijk plastic is voor onze gezondheid, wordt steeds vaker gesteld. Dit rapport komt op het juiste moment en niemand kan er omheen.  We zullen er in onze eigen health-campagne en coalitie dankbaar gebruik van maken.”