Home Laatste nieuws Nieuw wetenschappelijk onderzoek: microplastics in groenten en fruit

Nieuw wetenschappelijk onderzoek: microplastics in groenten en fruit

Twee wetenschappers publiceren deze week onafhankelijk van elkaar over een zeer zorgwekkend fenomeen: microplastics weten via het wortelstelsel van voedingsgewassen zoals appels, wortelen en sla hun weg te vinden naar de groenten en vruchten die we eten. Een tot dusver onbekend verschijnsel dat raakt aan de basis van ons bestaan. Microplastics vormen een potentieel probleem voor de volksgezondheid.

VOORAL IN APPELS & WORTELEN
Uit het onderzoek van onderzoeker Ferrante van de Universiteit van Catania, dat verscheen in Environmental Research, blijkt dat appels en wortelen respectievelijk het fruit en de groenten zijn met de meeste microplastics. Ze heeft daarvoor het aantal microplastics kleiner dan 10 μm per gram gemeten. Voor appels gaat het om gemiddeld 195.500 microplastics en voor wortelen om 101.950 microplastic per gram. Ferrante schat de dagelijkse inname (EDI Estimated Daily Intake) aan de hand van de aanbevolen hoeveelheden fruit die volwassenen en kinderen voor een gezonde voeding zouden moeten eten.

OPGEZOGEN MET WATER
Uit de tweede studie, die binnenkort wordt gepubliceerd in Nature Sustainability en is geschreven door hoogleraar Willie Peijnenburg van de Universiteit Leiden, samen met Dr. Lianzhen Li van het Yanthai Institute of Coastal Zone Research in China, blijkt dat microplastics de wortels van tarwe en sla binnendringen. Daarna worden ze getransporteerd naar de eetbare delen van de plant. Dat wil zeggen de delen die geoogst worden en op ons bord belanden.

PLASTIC TOCH KLEIN GENOEG VOOR OPNAME
Lang werd aangenomen dat plastic deeltjes te groot zijn om door te dringen in het weefsel van planten. Nieuwe analysetechnieken bevestigen het tegendeel. Microplastics werden aangetroffen in zowel zowel de wortels, stengels als bladeren. Over microplastics in zeeorganismen bestaat relatief veel informatie, maar over de opname van microplastics in eetbare gewassen was tot nu toe nauwelijks iets bekend. De studie van o.a. Peijnenbrug veronderstelt dat in een droge en hete omgeving, waar irrigatie met behandeld afvalwater heel gebruikelijk is, er een grotere kans bestaat dat microplastics in de submicrometer (< 1 micrometer) range opgenomen worden in gecultiveerde planten.

STEEDS MEER MICROPLASTICS IN DE GROND
Twee jaar geleden schatten onderzoekers dat er vier tot 23 keer zoveel plastic op het land terechtkomt als in zee. Ze wezen op het gevaar van schadelijke effecten op de lange termijn. De microplastics, die nooit afbreken, komen in onze landbouwgrond terecht via plastic zwerfvuil, dat in steeds kleinere stukjes uit elkaar valt. Een andere route is via rioolslib van waterzuiveringsinstallaties dat vaak gebruikt wordt als mest, compost dat microplastics bevat, of restjes landbouwplastic. Twee andere bronnen betreffen besproeiing van akkers met gezuiverd afvalwater dat microplastics bevat en microplastics die door de lucht zijn meegevoerd en neerdwarrelen. Door al deze oorzaken accumuleren microplastics in rap tempo. Eetbare gewassen worden zo rechtstreeks blootgesteld aan steeds meer microplastics.

Plastic Soup Foundation maakt zich hierover grote zorgen en roept op tot meer onderzoek.

Lees ons persbericht hier.

MISSCHEN BEN JE OOK GEÏNTERESSEERD IN:
Gratis compost vol microplastics
Een onderschatte bedreiging: vervuilde grond door microplastics
ECHA: ‘Microplastics accumuleren in grond en binnenwateren’
Microbeads belemmeren groei eendenkroos