CIEL

Sinds 1989 heeft het Centrum voor Internationaal Milieurecht (CIEL) de kracht van de wet gebruikt om het milieu te beschermen, mensenrechten te bevorderen, en een rechtvaardige en duurzame samenleving te waarborgen. CIEL streeft naar een wereld waarin de wet de samenhang tussen mens en milieu weerspiegelt, de grenzen van de planeet respecteert, de waardigheid en gelijkheid van ieder mens beschermt en alle bewoners van de aarde aanmoedigt om in evenwicht met elkaar te leven.

CIEL voert zijn missie uit door middel van juridisch onderzoek en pleitbezorging, onderwijs en opleiding, met de nadruk op het verbinden van wereldwijde uitdagingen met de ervaringen van de gemeenschappen op het terrein. Daarbij bouwen en onderhouden we duurzame partnerschappen met gemeenschappen en non-profitorganisaties over de hele wereld.

CIEL werkt op meerdere niveaus om de plastic crisis het hoofd te bieden – door te pleiten voor een internationaal verdrag over plasticvervuiling en andere maatregelen op mondiaal niveau, door gemeenschappen te ondersteunen in lokale infrastructuurgevechten om de ophoping van plastic tegen te gaan en door de diepe impact die plastic heeft op onze gezondheid, het klimaat en de planeet gedurende zijn hele giftige levenscyclus aan het licht te brengen.

Ga naar de website