Home Plastic facts Common Seas

Common Seas

Healthy Me. Healthy Sea.

Microplastics komen in ons lichaam via ons voedsel, de lucht die we inademen en het water dat we drinken, maar hoe schadelijk dit kan zijn voor onze gezondheid weten we niet. Daarom hebben we 32 wetenschappers bijeengeroepen die samen tot de conclusie kwamen dat plasticvervuiling een risico is voor de gezondheid van mensen en dat er dringend onderzoek naar gedaan moet worden. Common Seas is op dit moment in de beginfase  van onderzoek naar de aanwezigheid van microplastics in onze bloedbaan en lichaamsweefsels. Common Seas zal de bevindingen van dit onderzoek delen, proberen om een nieuwe golf van publieke steun op gang te brengen en de politiek onder druk zetten om een einde te maken aan  plasticvervuiling. Daarna zullen we werken aan de tweede fase van het onderzoek, waarin onderzocht wordt watde gezondheidsgevolgen zijn van de onderzoeksbevindingen