Home Plastic facts Gallifrey Foundation

Gallifrey Foundation

De Gallifrey Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk, die door venture philanthropy zelf fondsen werft. En zij investeren hun tijd, talent en bronnen daar waar het een duidelijke meerwaarde heeft. Dit kan door de aandacht te richten op een gebied dat nog weinig aandacht krijgt maar wel impact kan hebben. Of door andere organisaties ondersteuning te bieden bij het bereiken van hun doelen. Gallifrey is gestart als een NGO voor natuurbehoud op zee en raakte zo betrokken bij het onderzoek naar het effect van plastics en microplastics op vis. Ze benadrukten hierbij vooral de gevolgen van plastics voor voedselveiligheid.

Hoe meer ze over plastic ontdekten, hoe meer ze beseften dat er sprake is van een groter probleem: plastic vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Hoewel plastic in de publieke opinie voornamelijk als een milieuprobleem wordt gezien, is het nu tijd om duidelijk te maken dat plastic ook een gevaar vormt voor de gezondheid, tijdens alle fases van de levenscyclus. En een nieuw aandachtsgebied van Gallifrey is de milieuvervuiling met microplastics gegenereerd door slijtage van autobanden.

Gallifrey werkt net als andere organisaties aan deze gemeenschappelijk doelen en wil verspilling voorkomen en efficiëntie maximaliseren. Daarom zijn ze blij deel uit te maken van de Plastic Health Coalition.

Bezoek hun website