Home Plastic facts Shaw Institute

Shaw Institute

Het Shaw Institute is een wetenschappelijke non-profitorganisatie in Maine en New York die streeft naar een gezondere leefomgeving voor mens en dier via innovatieve wetenschap en strategische samenwerking. Het instituut, dat in 1990 door milieuwetenschapper dr. Susan Shaw werd opgericht, is wereldwijd erkend voor haar baanbrekende, invloedrijke onderzoek naar plastics, POP’s (persistente organische verontreinigde stoffen), klimaatverandering en olierampen. Hiermee heeft het nationaal en internationaal discussies aangewakkerd en veranderingen in beleid en samenleving mogelijk gemaakt.

Lees meer

Vanaf 2011, toen dr. Susan Shaw het eerste onderzoek naar microplastics in de Golf van Maine lanceerde, heeft het Shaw Institute een sleutelrol gespeeld in het onderzoek naar vervuiling door microplastics. De ontdekking van het schrikwekkend hoge aantal microplastics in de ‘ongerepte’ kustwateren en in schelpdieren (oesters en mosselen) bracht een schok teweeg en leidde tot een nationaal verbod op het gebruik van microplastics in verzorgingsproducten. Uit de onderzoeken die vanaf dat moment zijn uitgevoerd, blijkt dat micro- en nanoplastics tot ons voedselweb zijn doorgedrongen. De huidige onderzoeken van het instituut richten zich op het vaststellen van de mate waarin mensen aan plastics worden blootgesteld, de bronnen en routes ervan en op het ophelderen van de effecten van plastics en de giftige toevoegingen op de gezondheid van organismen en mensen.

Het Shaw Institute en de Plastic Health Coalition delen de visie dat er snel duidelijkheid moet komen over de risico’s van de blootstelling aan plastic en de gevolgen van microplastics voor de gezondheid, dat mensen op de hoogte gebracht moeten worden van deze risico’s én dat er snel actie moet worden ondernomen tegen de wereldwijde plasticvervuiling.

Lees minder

Ga naar de website