Home Plastic facts Stichting Tegengif

Stichting Tegengif

Tegengif is een Nederlandse stichting die het publiek informeert over onze blootstelling aan schadelijke stoffen, de gezondheidseffecten ervan en de alternatieven die er bestaan. De stichting gelooft dat het creëren van bewustzijn leidt tot de vraag naar veiligere producten en dat bedrijven aan deze vraag zullen willen voldoen. Met dit doel voor ogen doet Tegengif samen met de VU in Amsterdam onderzoek naar chemicaliën waar we dagelijks mee in aanraking komen. Ondanks de waarschuwingen van wetenschappers blijken mensen niet goed op de hoogte te zijn van de schadelijke effecten die in verband worden gebracht met het gebruik van plastic. Als partner van de Plastic Health Coalition hoopt Tegengif een groter publiek te bereiken om zo alle giftige stoffen uit te bannen.

Ga naar de website