Home Kinetiek: Kan plastic in het menselijk lichaam zich verder verspreiden? Kinetiek: Kan plastic in het menselijk lichaam zich verder verspreiden?

Kinetiek: Kan plastic in het menselijk lichaam zich verder verspreiden?

Stel nu dat de microplastics die we ongemerkt eten, drinken en inademen door onze longen en darmen heen dringen en in andere organen terechtkomen, wat voor gezondheidseffecten kunnen we daar dan van verwachten? Kunnen micro- en nanoplastics door de barrières in ons lichaam heen die bijvoorbeeld onze kwetsbare hersenen of het ongeboren kind moeten beschermen? Onderzoek op dieren heeft daar al wat duidelijkheid in gebracht door te laten zien dat de allerkleinste plasticdeeltjes de foetus in zwangere muizen en de hersenen van vissen kunnen bereiken. Bovendien zijn andere kleine deeltjes zoals roet afkomstig van luchtvervuiling teruggevonden in de menselijke placenta, wat aantoont dat deeltjes, als ze maar klein genoeg zijn, door de barrière van de placenta heen kunnen.

Lees meer

Het lopende onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van micro- en nanoplastics in ons lichaam (de kinetische processen) en in de schadelijke effecten van plastic, worden de volgende studies uitgevoerd, elk met een eigen onderzoeksvraag:

  • Kunnen microplastics onze hersenen in komen, en zo ja, is dat dan afhankelijk van het type en formaat van de plastic deeltjes? Zouden plastic deeltjes dan ook de ontwikkeling en werking van de hersenen kunnen verstoren? (Dr. Remco Westerink, UU)
  • Bereiken microplastics de menselijke placenta, en zo ja, wat voor effect hebben ze daar? (Prof. dr. Juliette Legler, UU)
  • Hangt de verspreiding van microplastics in ons lichaam af van de wijze van blootstelling (bijvoorbeeld via voeding, door de lucht of via huidcontact)? Hoe zit dat bij zebravissen en hoe kan dat worden vertaald in verspreiding van deeltjes in het menselijk lichaam? (Dr. Nicolò Ceffa, TU Delft)

De eerste bevindingen
Op de Plastic Health Summit in oktober 2019 presenteerde prof. dr. Juliette Legler de eerste resultaten van haar onderzoek. Met haar collega’s stelde ze menselijke placentacellen in het lab bloot aan polystyreendeeltjes (piepschuim) van 200 nanometer en zag dat de cellen die deeltjes absorbeerden. Of en hoe die deeltjes en de chemische stoffen die ze bevatten de placentacellen beïnvloeden is nog niet bekend, maar zal worden uitgezocht in een later stadium van dit project. Daarnaast verzamelt deze onderzoeksgroep menselijke placentamonsters om die te onderzoeken op de aanwezigheid van microplastics.

Kijk voor meer informatie naar de volledige presentatie van Juliette Legler hieronder tijdens de Plastic Health Summit 2019:

In het najaar van 2020 worden van alle projecten meer resultaten verwacht. We houden je op de hoogte!

Lees minder

Onderzoeksveld Kinetiek
Onderzoeksperiode April 2019 - Najaar 2020
Betrokken universiteiten en instituten Universiteit Utrecht (UU)
Technische Universiteit Delft (TU Delft)
Betrokken onderzoekers Dr. Nicolò Ceffa (TU Delft)
Dr. Remco Westerink (UU)
Prof. dr. Juliette Legler (UU)